مقاله خانه سالمندان

مطالب دیگر:
پایان نامه كارشناسی برق قدرت، حقوق انتقال در بازار برق بهمراه متن لاتینآموزش گام به گام نرم افزار رشنال رزسیستم آموزشی دانشگاه نرم افزار رشنال رزسیستم رشنال رز كنترل موجودی انبار (شركت تراكتور سازی ایران)سیستم پس انداز بانك با نرم افزار رشنال رزسیستم دبیرخانه نرم افزار رشنال رزسیستم ثبت احوال رشنال رزپروژه مهندسی نرم افزار شورای شهراسلاید مبانی امنیت اطلاعات امنیت در مراحل تحلیل و طراحیاسلاید سمینار کارشناسی ارشد آشفتگی در شبکه های اجتماعیپایان نامه ویروس 2اسلاید هویت شناسینقشه کاربری اراضی شهرستان علی آبادپایان نامه كارشناسی برق گرایش مخابرات، مخابرات سیارنقشه کاربری اراضی شهرستان مینودشتپایان نامه كارشناسی برق، محاسبات پخش بار در شبكه داخلی نیروگاه سیكل تركیبی یزدنقشه کاربری اراضی شهرستان رامیاننقشه کاربری اراضی شهرستان املشنقشه کاربری اراضی شهرستان رضوانشهرنقشه کاربری اراضی شهرستان رودبارنقشه کاربری اراضی شهرستان تالشنقشه کاربری اراضی شهرستان آبادهنقشه کاربری اراضی شهرستان جهرمدانلود پوسته(قالب) فارسی شده و زیبای بازار شاپ نسخه وردپرس ووکامرس آخرین آپدیتنقشه کاربری اراضی شهرستان کازرون
مقاله خانه سالمندان|40062402|tfp
به وب سایت دانلود و دریافت فایل های درسی آموزشی خوش آمدید اکنون مشخصات فایل مقاله خانه سالمندانرا مشاهده می نمایید

پدیده سالمندی سیری طبیعی است که در آن تغییرات فیزیولوژیکی و روانی ویژه ای در بدن رخ می دهد . چشم ها ، گوش ها ، استخوان ها ، عضلات و تمام اعضای بدن دستخوش تغییرات هماهنگ می شوند که روند پیری خوانده می شود . افراد سالمند زودتر خسته می شوند و جنبش و تحرکشان کمتر می گردد . در این مرحله مناسبات اجتماعی سالمند ان دگرگون شده و نیازهای جدیدی نمایان می گردد .

دوره سالمندی چون دیگر مراحل عمر ، بخشی از زندگی است که به اندازه دوران جوانی و مستلزم پشت سرنهادن است . چگونگی گذراندن این دوران مهم است و نه به انتها رسیدن در آن . سالمندی ادامه بزرگسالی است ، دورانی است که در آن ، فرد به بهای گذراندن سال هایی چند به تجربه و پختگی و خرد دست می یابد تا بتواند با گام هایی سنجیده تر سال های دیگر را در نوردد و به دیگران از توشه تجارب خود نصیبی برساند .

افزایش تعداد افراد سالمند به عنوان نسبتی از کل جمعیت جهان توجه خاص به مشکلات سنین پیری و پیری شناسی را ضروری می سازد . در طول قرن بیستم ، نسبت جمعیتی افراد 60 سال به بالا ، در تمام کشورهای دنیا افزایش یافته است . رشد جمعیتی سالمندان بر اثر همگرایی دو روند اصلی است : کاهش میزان تولد و بهبود شرایط بهداشتی و افزایش امید به زندگی . پروژه سالخوردگی جمعیت و افزایش تعداد افراد در بالای هرم سنی از خصوصیات کشورهای توسعه یافته محسوب می شود ، در حالی که توسعه بهداشت ، بهبود شرایط اقتصادی ، بالا رفتن سطح زندگی و برخورداری از نتایج پیشرفت علوم حتی در عقب مانده ترین کشورها نیز موجب افزایش طول عمر گشته و به موازات آن ، بر اثر کنترل موالید و اعمال سیاست های جمعیتی ، دامنه پایین هرم سنی فشرده تر شده و نسبت افراد مسن در جمعیت این کشورها افزوده تر می گردد . به رغم نکات فوق و اهمیت این گروه سنی ، ساماندهی فضاهای باز بدون توجه به خواست ها ، نیازها و توانایی های سالمندان انجام می شود و این در حالی است که این قشر از بیشترین مصرف کنندگان فضاهای باز محله های مسکونی به شمار می آید .

فهرست مطالب

فصل اول: کلیات

1-1. بیان مساله

1-2. اهمیت مساله

1-3 .اهداف پروژه

1-4. روش تحقیق

1-5. پیدایش خانه های سالمندان در جهان

1-5-1 . مراکز خدماتی روزانه

1-1-5-1 . اهداف مراکز خدماتی مراقبت روزانه

2-1-5-1 . مدت زمان حضور استفاده کنندگان

3-1-5-1. فعالیت های معمول در مجموعه های روزانه

1-6 . پیدایش خانه های سالمندان در ایران

فصل دوم: ساختار جمعیت و مسائل اجتماعی ، اقتصادی سالمندان

2-1.جمعیت سالمندان در ایران

2-2 . پایگاه اجتماعی سالمندان

2-3 . وضعیت تاهل سالمندان در کشور

2-4 . لزوم ایجاد خانه های سالمندان در ایران

فصل سوم: ویژگی های فیزیكی و روانی سالمندان و توصیه های طراحی جهت رفع نیازهای آنان

3-1 . کلیات

3-2 . ویژگی های جسمانی

3-2-1 . تغییرات ظاهری

3-2-2 . تضعیف قوای حرکتی و ماهیچه ها

3-2-3 . کاهش عملکرد دستگاه گوارش

3-2-4 . تغییرات عملکرد قلب و عروق

3-2-5 . تغییر در حافظه و هوش

3-2-6 . ضعف بینایی

3-2-7 . ضعف شنوایی

3-2-8 . ضعف حس چشایی و بویایی

3-2-9 . ضعف لامسه

3-2-10 . سایر تغیرات جسمانی

3-3 . نیازهای جسمانی سالمندان

3-3-1 . آسایش حرارتی و برودتی سالمندان

3-3-2-1 . شرایط محیطی موثر بر آسایش حرارتی

3-3-2-2 . نورپردازی مناسب جهت ارتقای عملکرد بینایی در سالمندان

شکل 3-1نور پردازی مناسب پلكان

شکل 3-2استفاده از فضای واسطه در جلوی درب ورودی

3-3-2-2-1 . نور طبیعی

3-3-2-2-2 . نور مصنوعی

شکل 3-3 نورپردازی تابلوهای حاوی اطلاعات

3-3-2-3 . رنگ آمیزی مناسب جهت ارتقای عملکرد بینایی در سالمندان

3-4 . ویژگی های جسمی و فیزیولوژیکی

3-4-1 . رهنمودهای طراحی با توجه به ویژگی های جسمی – فیزیولوژیکی

3-5 . ویژگی های روانی اجتماعی

3-5-1 . رهنمودهای طراحی با توجه به ویژگی های روانی اجتماعی

3-6 . رهنمودهای طراحی با توجه به خرده اقلیم

فصل چهارم: بررسی نمونه های مشابه

4-1 . پُرت هاوكِسبوری (كانادا)

شکل 4-1 پُرت هاوكِسبوری (كانادا)

4-2 . شِیر تُن (كانادا)

شکل 4-2 شِیر تُن (كانادا)

4-3 . زوكازولا (ژاپن)

شکل4-3 زوكازولا (ژاپن)

4-4 . آناپولیس رویال (كانادا)

شکل4-4 آناپولیس رویال (كانادا)

4-5 . میلبوری وِیج

شکل 4-5 میلبوری وِیج

4-6 .نتیجه گیری

فصل پنجم: مطالعات پایه و روند طراح

5-1- جغرافیای سیاسی و موقعیت جغرافیایی

شکل 5-1 نقشه استان لرستان

شکل 5-2 نقشه شهر خرم آباد

5-2- معرفی سایت ودلایل اتنخاب آن

5-2-1- بررسی دسترسی ها و وضعیت همجواری ها

5-3- تحلیل سایت

شکل5-3تجزیه و تحلیل گرافیکی سایت

شکل 5-4 عکس هوایی از محیط پیرامون سایت

شکل 5-5 عکس هوایی از محیط پیرامون سایت

5-4- برنامه فیزیكی پروژه

5-5 .رهنمودهای فضاهای باز محله های مسكونی متناسب با سالمندان

5-5-1.رهنمود های سالمندی بر اساس وسژگی های سالمندان

5-5-2 .ویژگی های جسمی و فیزیولوژیكی

5-5-3 .رهنمود های طراحی بر اساس ویژگی ها ی جسمی و فیزیولوژیكی

5-5-4 .ویژگی های روانی اجتماعی

5-5-5 . رهنمود های طراحی بر اساس ویژگی های روانی اجتماعی

5-5-6 .رهنمود های طراحی بر اساس خرده اقلیم

5-6 .معرفی فضاهای مورد نیاز جهت پروژه

5-6-1 .ورودی اصلی

5-6-2 .هال ورودی

5-6-3 .اتاق نشمین

5-6-4 .کتابخانه

5-6-5 .فضای غذا خوری

5-6-6 .آشپزخانه

5-6-7 .اتاق خواب

5-6-7 .اتاق کارکنان

5-6-8 .اتاق های درمانی و توانبخشی

5-6-9 .رختشویخانه مرکزی

5-6-10 .موتورخانه

5-6-11 .انبار وسایل

5-6-12 .سرویس های بهداشت

5-6-13 .ارتباطات عمودی فضاها در خانه های سالمندان

5-6-14 .راهروها

5-6-15 .بازشوها

5-6-16 .تراس های مشترک

5-6-17 .محوطه باغبانی

5-6-18 .مبلمان و اثاث ثابت

5-6-19 .کفپوش های مناسب

5-6-20 .نشانه ها

5-6-21 .رهنمودهای عمومی در رابطه با خانه های سالمندان

5-7 . تخمین زیربنا و ظرفیت فضاها

5-8 . ویژگی های فنی طرح

5-8-1 . بررسی سیستم های مختلف سازه ای

5-8-2 . مقایسه سیستم های سازه ای و انتخاب سامانه بهینه باربر

5-9 . تاسیسات

منابع و مآخذ